Kontrola jakości

Kontrola jakości miodu z Ukrainy

01

Na Ukrainie

 • Pobieranie próbek miodu z każdego opakowania, jeszcze u ukraińskiego pszczelarza. Wszystko przed zakupem miodu przez eksportera z Ukrainy, następnie przeprowadzanie analiz w laboratorium eksportera;
 • Analiza próbek gotowej partii miodu w laboratorium produkcyjnym firmy eksportującej;
 • Analiza próbki partii miodu (20 Mt) w niezależnym akredytowanym laboratorium ukraińskim Państwowego Instytutu Badawczego Diagnostyki Laboratoryjnej i Ekspertyzy Weterynaryjno-Sanitarnej (Ukraina);
 • Analiza próbki partii miodu (20 Mt) w europejskich laboratoriach: QSI GmbH (Brema, Niemcy), Intertek Food Services GmbH (Brema, Niemcy), Eurofins Food Integrity Control Services GmbH (Ritterhude, Niemcy).
02

Na granicy ukraińsko-polskiej

 • Pobieranie próbek miodu przez polskiego lekarza weterynarii na granicy ukraińsko-polskiej i wysyłanie ich do polskiego laboratorium w celu analizy jakosciowej;
 • Pobieranie próbek miodu WIJHARS i wysyłanie ich do dalszych badań do laboratorium w Polsce;
 • Kontrola przez polskiego lekarza weterynarii dokumentów weterynaryjnych, w tym certyfikatów jakości beczki, w której jest transportowany miód.
03

W Polsce

 • Nasi specjaliści pobierają próbki miodu z każdej beczki w partii towaru i wysyłają próbki do niezależnego europejskiego laboratorium: QSI, Intertek, Eurofins czy Floramo w celu potwierdzenia jakości produktu;
 • Zamawiamy badania miodu według parametrów fizykochemicznych, analizy pyłków, zawartości w produkcie antybiotyków, sulfonamidów i pestycydów (ponad 600 substancji, w tym glifosat) oraz zamawiamy pakiet badań miodu pod kątem jego fałszowania, który obejmuje próbki miodu badane za pomocą NMR i C13.

Jeśli jakość miodu nie spełnia europejskich, jak i naszych wysokich standardów, partia miodu jest zwracana do dostawcy!

Kontrola jakości miodu Mr.PolBee u pszczelarzy

Audyt u pszczelarza i kontrola pasieki

 • Audyt metod pszczelarskich;
 • Audyt urządzeń, wykorzystywanych podczas pobierania miodu i jego pakowania;
 • Warunki przechowywania miodu;
 • Lokalizacja zbioru produktu.

Po pozytywnych wynikach audytu pszczelarz zostaje wniesiony na listę zatwierdzonych dostawców miodu Mr.PolBee.

Sprawdzanie jakości miodu od pszczelarza w europejskim laboratorium

 • Pobieranie próbek miodu przez naszych specjalistów z każdej partii i wysłanie ich do niezależnego europejskiego laboratorium w celu przeprowadzenia badań.
 • Dopiero po potwierdzeniu jakości miodu, kupujemy towar od europejskiego pszczelarza.

Kontrola jakości miodu po zapakowaniu w opakowanie jednostkowe

 • Pobieranie próbek i analiza w niezależnym europejskim laboratorium.

Wyniki kontroli jakości można znaleźć na naszej stronie internetowej lub uzyskać więcej informacji bezpośrednio od naszego pracownika.

System kontroli jakości miodu w Mr.Polbee, gwarantuje miód najwyższej jakości. Nasz miód jest kontrolowany na każdym etapie jego drogi - od pasieki, aż do Państwa stołu!