Certyfikaty

Badanie miodu

Kontrolujemy miód na każdym etapie produkcji, co pozwala wyeliminować surowce niskiej jakości, a tym samym stworzyć produkt gotowy o najwyższych standardach.

Kontrola przebiega trzyetapowo: badanie miodu w laboratorium dostawcy, kontrola dostarczonego do nas surowca i audyt gotowego produktu w niezależnych akredytowanych laboratoriach europejskich.

Gwarantujemy najwyższą jakość naszych produktów, które spełniają wszystkie europejskie normy i standardy.

SPRAWDZONY DOSTAWCA SPEŁNIAJĄCY STANDARDY ISO 22000:2007

BADANIE MIODU NA WSZYSTKICH ETAPACH PRODUKCYJNYCH

KONTROLA ZEWNĘTRZNA W NIEZALEŻNYCH LABORATORIACH EUROPEJSKICH

Quality services international GMBH
Miód naturalny
Miodowa Tęcza

1. Przeciętny skład chemiczny miodu

Miód to w 70 do 80 proc. węglowodany, zwłaszcza cukry proste – fruktoza i glukoza, a także dwucukier sacharoza, której zawartość spada w miarę „dojrzewania” miodu oraz wielocukry – melecytoza i erloza.

W miodach znajdują się też kwasy organiczne, flawonoidy oraz, zależnie od pochodzenia, barwniki roślinne. Miody zawierają także substancje białkowe tzw. inhibiny oraz enzymy, śladowe ilości witamin oraz makro i mikroelementów.

woda
18%
glukoza
30%
fruktoza
39%
wielocukry
8%
enzymy, witaminy, hormony
2%
sacharoza
1%
kwasy organiczne
2%

2. Wykrywanie zafałszowań miodu

Niestety zjawiskiem dziś powszechnym jest fałszowanie miodu. Nieuczciwe praktyki producentów to przede wszystkim zabiegi zmieniające skład produktu, które sprawiają, że miód traci wiele ze swoich wartości odżywczych, a jednocześnie przynosi większe zyski. Dlatego warto wybierać miód dokładnie przebadany.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, skład chemiczny i cechy organoleptyczne miodu wprowadzonego do obrotu w Unii Europejskiej i w Polsce, jako produktu przeznaczonego do spożycia przez ludzi, muszą spełniać określone kryteria. Są one zdefiniowane w dokumentach:

Mr.Polbee przeprowadza regularne kontrole miodu w niezależnych laboratoriach, dzięki czemu może zaoferować tylko produkty najwyższej jakości.  Miody badamy pod względem parametrów fizycznych i chemicznych. Sprawdzamy też obecność substancji „wzbogacających”, antybiotyków, pestycydów, metali ciężkich, mikroorganizmów i GMO.

3. Wybrane parametry fizyczne i chemiczne miodu

Diastaza

Diastaza to najważniejszy parametr cechujący miód. Jest wskaźnikiem jego enzymatycznej aktywności – określa zawartość żywych enzymów – amylazy, inwertazy i innych w produkcie. Jej obniżenie świadczy o dodaniu do miodu syropów cukrowych lub podkarmianiu nimi pszczół. Może również świadczyć o przegrzaniu miodu.

HMF

5-hydroksymetylofurfural (HMF) jest szkodliwy dla pszczół i ludzi. Powstaje z glukozy pod wpływem działania temperatury, kwasów i czasu. Jego dopuszczalna zawartość w miodzie nie może przekroczyć 40 mg/kg. Przekroczenie HMF wskazuje na przegrzanie miodu oraz jego zafałszowanie. Zawartość HMF rośnie w miodzie długo przechowywanym.

Zawartość wody

Zawartość wody w miodzie nie powinna przekraczać 20%. Zbyt duża zawartość wody w miodzie oznacza, że nie jest on jeszcze dojrzały, to znaczy że został zbyt wcześnie pobrany z ula. Taki miód może łatwo sfermentować. Najprostszy test: miód o właściwej zawartości wody przy laniu układa się w kopczyk, zaś miód niedojrzały tworzy wgłębienie.

Zawartość sacharozy

Kolejnym istotnym parametrem jest określenie zawartości sacharozy w miodzie. Co prawda występuje ona w nim naturalnie, ale zbyt duża jej zawartość może świadczyć o dokarmianiu pszczół syropem z cukru i wody. Dobre miody zawierają 0,2 – 1,4 % sacharozy. Fałszerstwa te są bardzo łatwo wykrywalne w analizie laboratoryjnej, np. chromatograficznej.

Zawartość cukrow prostych

Zawartość glukozy i fruktozy w miodzie wynosi min.60% i 45% (nektarowe/spadziowe). Taki poziom świadczy o działaniu amylazy – enzymu rozkładającego sacharozę. Stosunek glukozy i fruktozy zależy od gatunku miodu. Miody o większej zawartości glukozy szybko krystalizują, pozostałe długo są płynne.

Przewodność właściwa

Miody spadziowe zawierają w swoim składzie kilkakrotnie więcej związków mineralnych niż miody nektarowe. W roztworze wodnym wyższa zawartość związków mineralnych zwiększa przewodność elektryczną. Badanie przewodności elektrycznej roztworu miodu pozwala więc odróżnić miody nektarowe i spadziowe.

Zawartość oligosacharydów

Jeśli w miodzie poziom oligosacharydów przekracza 0,7%, oznacza to zafałszowanie produktu syropami cukrowymi z kukurydzy i pszenicy. Natomiast obecność oligosacharydów poniżej tego poziomu świadczy o możliwym zafałszowaniu syropem ryżowym. Należy wówczas przeprowadzić dodatkowe badania.

Zawartość proliny

Prolina stanowi ok. 50% wszystkich aminokwasów zawartych w nektarze i miodzie. Naturalna zawartość proliny zależy od gatunku miodu. Według normy PN-88/A-77626 w 100 g naturalnego miodu powinno być co najmniej 25 mg proliny. Mniejszy poziom proliny oznacza zazwyczaj zafałszowanie miodu cukrem.