Badanie miodu

Kontrolujemy miód na każdym etapie produkcji, co pozwala wyeliminować surowce niskiej jakości, a tym samym stworzyć produkt gotowy o najwyższych standardach. Kontrola przebiega trzyetapowo: badanie miodu w laboratorium dostawcy, kontrola dostarczonego do nas surowca i audyt gotowego produktu w niezależnych akredytowanych laboratoriach europejskich. Gwarantujemy najwyższą jakość naszych produktów, które spełniają wszystkie europejskie normy i standardy.

Badanie miodu
na wszystkich etapach produkcyjnych
Kontrola zewnętrzna w niezależnych laboratoriach europejskich
Intertek Food Services GmbH
Quality Services International GmbH

Miód naturalny

 1. Analiza parametrów fizycznych i chemicznych miodu naturalnego (LOT 30-2017) – raport nr 210-155130 z dnia 12.12.2017
 2. Analiza parametrów fizycznych i chemicznych miodu naturalnego  (LOT 30-2017) – raport nr 210-155128 z dnia 12.12.2017

Miodowa Tęcza

 1. Analiza mikrobiologiczna produktu Miodowa tęcza – mieszanka miodu kremowanego z bananem liofilizowanym ( Partia nr. 1, 07/12/2017)
  – raport nr 210-156135 z dnia 18.12.2017
 2. Analiza mikrobiologiczna produktu Miodowa tęcza – mieszanka miodu kremowanego z cytryną i miętą liofilizowaną ( Partia nr. 1, 07/12/2017)
  – raport nr 210-156147 z dnia 18.12.2017
 3. Analiza mikrobiologiczna produktu Miodowa tęcza – mieszanka miodu kremowanego z cytryną i imbirem liofilizowanym ( Partia nr. 1, 07/12/2017)
  – raport nr 210-156153 z dnia 18.12.2017
 4. Analiza mikrobiologiczna produktu Miodowa tęcza – mieszanka miodu kremowanego z pomarańczą liofilizowaną ( Partia nr. 1, 07/12/2017)
  – raport nr 210-156163 z dnia 18.12.2017
 5. Analiza mikrobiologiczna produktu Miodowa tęcza – mieszanka miodu kremowanego z aronią liofilizowaną ( Partia nr. 1, 04/12/2017)
  – raport nr 210-153086 z dnia 12.12.2017
 6. Analiza mikrobiologiczna produktu Miodowa tęcza – mieszanka miodu kremowanego z borówką liofilizowaną ( Partia nr. 1, 05/12/2017)
  – raport nr 210-153089 z dnia 12.12.2017
 7. Analiza mikrobiologiczna produktu Miodowa tęcza – mieszanka miodu kremowanego z porzeczką liofilizowaną ( Partia nr. 1, 05/12/2017)
  – raport nr 210-153091 z dnia 12.12.2017
 8. Analiza mikrobiologiczna produktu Miodowa tęcza – mieszanka miodu kremowanego z maliną liofilizowaną ( Partia nr. 1, 01/12/2017)
  – raport nr 210-153076 z dnia 12.12.2017
 9. Analiza mikrobiologiczna produktu Miodowa tęcza – mieszanka miodu kremowanego z truskawką liofilizowaną ( Partia nr. 1, 01/12/2017)
  – raport nr 210-153079 z dnia 12.12.2017
 10. Analiza mikrobiologiczna produktu Miodowa tęcza – mieszanka miodu kremowanego z żurawiną liofilizowaną ( Partia nr. 1, 05/12/2017)
  – raport nr 210-153083 z dnia 12.12.2017

To warto wiedzieć o miodzie

1. Przeciętny skład chemiczny miodu

Miód to w 70 do 80 proc. węglowodany, zwłaszcza cukry proste – fruktoza i glukoza, a także dwucukier sacharoza, której zawartość spada w miarę „dojrzewania” miodu oraz wielocukry – melecytoza i erloza. W miodach znajdują się też kwasy organiczne, flawonoidy oraz, zależnie od pochodzenia, barwniki roślinne. Miody zawierają także substancje białkowe tzw. inhibiny oraz enzymy, śladowe ilości witamin oraz makro i mikroelementów..

2. Wykrywanie zafałszowań miodu

Niestety zjawiskiem dziś powszechnym jest fałszowanie miodu. Nieuczciwe praktyki producentów to przede wszystkim zabiegi zmieniające skład produktu, które sprawiają, że miód traci wiele ze swoich wartości odżywczych, a jednocześnie przynosi większe zyski. Dlatego warto wybierać miód dokładnie przebadany.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, skład chemiczny i cechy organoleptyczne miodu wprowadzonego do obrotu w Unii Europejskiej i w Polsce, jako produktu przeznaczonego do spożycia przez ludzi, muszą spełniać określone kryteria. Są one zdefiniowane w dokumentach:

Mr.Polbee przeprowadza regularne kontrole miodu w niezależnych laboratoriach, dzięki czemu może zaoferować tylko produkty najwyższej jakości.  Miody badamy pod względem parametrów fizycznych i chemicznych. Sprawdzamy też obecność substancji „wzbogacających”, antybiotyków, pestycydów, metali ciężkich, mikroorganizmów i GMO.

3. Wybrane parametry fizyczne i chemiczne miodu

Diastaza to najważniejszy parametr cechujący miód. Jest wskaźnikiem jego enzymatycznej aktywności – określa zawartość żywych enzymów – amylazy, inwertazy i innych w produkcie. Jej obniżenie świadczy o dodaniu do miodu syropów cukrowych lub podkarmianiu nimi pszczół. Może również świadczyć o przegrzaniu miodu.

Zawartość glukozy i fruktozy w miodzie wynosi min.60% i 45% (nektarowe/spadziowe). Taki poziom świadczy o działaniu amylazy – enzymu rozkładającego sacharozę. Stosunek glukozy i fruktozy zależy od gatunku miodu. Miody o większej zawartości glukozy szybko krystalizują, pozostałe długo są płynne.

5-hydroksymetylofurfural (HMF)  jest szkodliwy dla pszczół i ludzi. Powstaje z glukozy pod wpływem działania temperatury, kwasów i czasu. Jego dopuszczalna zawartość w miodzie nie może przekroczyć 40 mg/kg. Przekroczenie HMF wskazuje na przegrzanie miodu oraz jego zafałszowanie. Zawartość HMF rośnie w miodzie długo przechowywanym.

Miody spadziowe zawierają w swoim składzie kilkakrotnie więcej związków mineralnych niż miody nektarowe. W roztworze wodnym wyższa zawartość związków mineralnych zwiększa przewodność elektryczną. Badanie przewodności elektrycznej roztworu miodu pozwala więc odróżnić miody nektarowe i spadziowe.

Zawartość wody w miodzie nie powinna przekraczać 20%. Zbyt duża zawartość wody w miodzie oznacza, że nie jest on jeszcze dojrzały, to znaczy że został zbyt wcześnie pobrany z ula. Taki miód może łatwo sfermentować. Najprostszy test: miód o właściwej zawartości wody przy laniu układa się w kopczyk, zaś miód niedojrzały tworzy wgłębienie.

Jeśli w miodzie poziom oligosacharydów przekracza 0,7%, oznacza to zafałszowanie produktu syropami cukrowymi z kukurydzy i pszenicy. Natomiast obecność oligosacharydów poniżej tego poziomu świadczy o możliwym zafałszowaniu syropem ryżowym. Należy wówczas przeprowadzić dodatkowe badania.

Kolejnym istotnym parametrem jest określenie zawartości sacharozy w miodzie. Co prawda występuje ona w nim naturalnie, ale zbyt duża jej zawartość może świadczyć o dokarmianiu pszczół syropem z cukru i wody. Dobre miody zawierają 0,2 – 1,4 % sacharozy. Fałszerstwa te są bardzo łatwo wykrywalne w analizie laboratoryjnej, np. chromatograficznej .

Prolina stanowi ok.  50% wszystkich aminokwasów zawartych w nektarze i miodzie. Naturalna zawartość proliny zależy od gatunku miodu. Według normy PN-88/A-77626 w 100 g naturalnego miodu powinno być co najmniej 25 mg proliny.  Mniejszy poziom proliny oznacza zazwyczaj zafałszowanie miodu cukrem.